coogger
Login via github
turkish
english
founder Hakan Çelik 6 months, 4 weeks
Histogramlar
4m 16s
89
0
0
Histogramlar

Histogramlar - 1: Find, Plot, Analyze ( Histograms - 1 : Find, Plot, Analyze ) Hedefler OpenCVve Numpy fonksiyonlarını kullanarak histogramları bulma. OpenCVve Numpy fonksiyonlarını kullanarak histo...

0
2 0
founder Hakan Çelik 7 months
Konturler ( Contours )
2m 34s
82
0
0
Konturler ( Contours )

Konturlar: Başlarken Hedefler Konturlerin ne olduğunu anlayacağız. Konturleri bulmayı ve çizmeyi öğreneceğiz. Bu fonksiyonları öğreneceğiz : cv2.findContours(), cv2.drawContours() Kontur Nedir ? ( C...

0
1 0
founder Hakan Çelik 7 months
Görüntü Piramitleri
3m 14s
70
0
0
Görüntü Piramitleri

Image Pyramids Hedef Bu bölümde, Görüntü piramitlerini öğreneceğiz Biz görüntü piramitleri yeni bir meyve oluşturmak için kullanacağız, "Orapple” ve bu fonksiyonları göreceğiz: cv2.pyrUp(), cv2.pyri...

0
1 0
founder Hakan Çelik 7 months, 2 weeks
Canny Kenar Algılama
2m 51s
67
0
0
Canny Kenar Algılama

Hedefler Canny kenar algılama kavramı Bunun işlem için OpenCV fonksiyonlarından : cv2.Canny() Teori Canny kenar algılama algoritması popüler olan bir kenar algılama algoritmasıdır. 1986 yılında John...

0
1 0
founder Hakan Çelik 7 months, 3 weeks
Görüntü Geçişleri
2m 24s
75
0
0
Görüntü Geçişleri

Image Gradients Hedefler Bu konuda şunları öğreneceğiz. Görüntü geçişlerini ve kenar bulma ve bu fonksiyonlar cv2.Sobel(), cv2.Scharr(), cv2.Laplacian() vb Teori Opencv 3 çeşit geçiş filtresi veya ...

0
1 0
founder Hakan Çelik 7 months, 3 weeks
Morfolojik Dönüşümler
3m 8s
88
0
0
Morfolojik Dönüşümler

Hedef Bu bölümde, Erozyon, Dilatasyon, Açılış, Kapanış gibi farklı morfolojik işlemleri öğreneceğiz. ( Erosion, Dilation, Opening, Closing ) Farklı işlevleri şöyle göreceğiz: cv2.erode(), cv2.dilate(...

0
1 0
founder Hakan Çelik 8 months, 1 week
Görüntüyü Yumuşatma - ( Smoothing Images )
4m 16s
60
0
0
Görüntüyü Yumuşatma - ( Smoothing Images )

Smoothing Images olarak geçer. Hedefler Çeşitli düşük geçişli filtrelerle görüntüleri bulanıklaştırma Görüntülere özel filitreler uygulamak (2B kıvrım) 2D Kıvrım ( Resim Filtreleme ) Tek boyutlu sin...

0
1 0
founder Hakan Çelik 8 months, 1 week
Görüntünün Geometrik Dönüşümleri
3m 31s
87
0
0
Görüntünün Geometrik Dönüşümleri

Hedefler Çevirme, döndürme ve afin dönüşümü gibi görüntülere farklı geometrik dönüşüm uygulamayı öğreneceğiz. Bu fonksiyonu öğrenceğiz : cv2.getPerspectiveTransform Dönüşümler Transformations OpenC...

0
1 0
founder Hakan Çelik 8 months, 2 weeks
Resim Eşikleme
4m 15s
68
0
0
Resim Eşikleme

Image Thresholding Hedefler Bu yazımızda basit eşikleme ( thresholding ) uyarlanabilir eşik ve otsu'nun eşiğini öğreneceğiz ve bu fonksiyonları öğreneceğiz, cv2.threshold, cv2.adaptiveThreshold Bas...

0
1 0
founder Hakan Çelik 8 months, 2 weeks
Renk Alanlarını Değiştirme
2m 6s
59
0
0
Renk Alanlarını Değiştirme

Hedefler Bu yazıda, BGR Gray, BGR HSV vb. Gibi görüntüleri bir renk alanından diğerine dönüştürmeyi öğreneceğiz. Buna ek olarak, bir videoda renkli bir nesne çıkarmayı sağlayan bir uygulama oluştur...

0
1 0
CONTENTS
turkish; 19
1 | 2 Next