coogger Beta
Sign up
Sign in
@dangerux -
views 134
reply
votes
DQmenC3SXKcYYFNqWpWwTwpDd8pUMHkkoWB6MwkMSKokoEc_1680x8400.jpg

*YAZI ÖZELLİKLERİNİ DEĞİŞTİRME* Yazı sitilini ve yazıya ait değişkenleri değiştirmek için style komutu kullanılır. Komutun kullanımı aşağıdaki örnekte gösterilmiştir. Örnek: Komut Satırına: Style→...

$
@dangerux -
views 126
reply
votes
Autocad 2018-1a234.jpg

*YAZILARA KUTU ÖZELLİĞİ VERME* Yazılan yazıları dikdörtgen haline getirmeye yarayan qtext komutu kullanılır.Bunun sebebi çizim sırasında yazıların fazla karakterlerde olduğu için çizimin yeniden olu...

$
@dangerux -
views 132
reply
votes
Autocad 2018-1a23.jpg

YAY ÜZERİNE YAZI YAZMA Bu komut daha önceden çizilmiş olan yayların üzerine veya içerisine yazı yazmak için Arctext komutu kullanılır. Bu komut çalıştırıldığın da öncelikle yazı yazılacak yayın seçil...

$
@dangerux -
views 123
reply
votes
Autocad 2018-1a2.jpg

Birden çok Satırlı Yazı Yazma: Ekranda iki nokta arasına açılan pencere içerisine birkaç satırlı yazı yazmak için kullanılan komut mtext komutudur. Komutun kullanımı aşağıdaki örnekte gösterilmiştir....

$
@dangerux -
views 115
reply
votes
Autocad 2018-1a.jpg

Resimde çizgiler tek başına çizimi anlatmakda yetersiz kalır. İşte bu durumda yazılar, bir resim içerisinde antet oluşturma, ölçülendirme ve çizimle ilgili bir takım açıklamalar yapmak için kullanılı...

$
@dangerux -
views 131
reply
votes
Autocad 2018.jpg

Tarama Yapma: Çizimlerinizde daha önceden hazırlanmış sınırlı alanları ve kesit görünüşleri taramak Hatch komutu kullanılır. Komut satırına Hatch yazıp enter'a basarsanız komut çalışacaktır. Komutun...

$
@dangerux -
views 121
reply
votes
1234.jpg

Kapalı Bölge Belirleme: Genelde tarama işlemlerini kolaylaştırmak için farklı farklı nesnelerden oluşan bir bölgeyi kullanarak tek bir nesne haline getirmek için region komutu kullanır. Komutun kunll...

$
@dangerux -
views 208
reply
votes
1234.jpg

Helis Yay Çizme: AutoCAD'de üç boyutlu düzlemde yay çizimi gerçekleşmektirmek için Helix Komutu kullanılır. Komutun kullanımı aşağıdaki örnekte gösterilmiştir. Örnek: Komut satırına: Helix → Enter ...

$
@dangerux -
views 154
reply
votes
1234.jpg

Serbest Elle Çizim Yapma: Serbest elle çizim yapabilmek için Sketch komutu kullanılır. Bu komut kullanımda iken hereket alanı istenildiği gibi ayarlanabilir. Bu komutun kullanımı aşağıdaki örnekte gö...

$
@dangerux -
views 156
reply
votes
1234.jpg

Dikdörtgen Çizme: Dikdörtgen çizmek için Rectang veya Rectangle komutu kullanılır. Bu komutun özelliği Polyline özeliği taşımasıdır. Yani Tek çizgi olarak gözükür. Komutun girişi sırasında dikdörtgen...

$
CONTENTS
computer; 24
computer; 24