coogger - Beta
Sign up
Sign in
Feed
Blog
About
Wallet
Activity
Comments
Review
Settings
Supporters
Dapps
Sign out
X

@hakancelik -

Contents
Follower
Following
about
location
TOPICS
ABOUT
COMMENTS
WALLET
ACTIVITY
@hakancelik - | coogger
views 49
reply
votes

Hedefler Görüntüler üzerinde toplama, çıkarma, bitdüzeyi işlemleri gibi birkaç aritmetik işlemleri öğreneceğiz. Bu fonksiyonları öğreneceksiniz : cv2.add(), cv2.addWeighted() vb. Resim ekleme Opencv f...

$
@hakancelik - | coogger
views 58
reply
votes

Hedefler Piksel değerlerine erişme ve bunları değiştirme Resim özelliklerine erişme Resim Bölgesini ( alanını ) Ayarlama (ROI) Görüntüleri Bölme ve Birleştirme Bu bölümdeki hemen hemen tüm işlemler ...

$
@hakancelik - | coogger
views 49
reply
votes

Hedefler Trackbar'ı OpenCV pencerelerine bağlamayı öğreneceğiz Şu fonksiyonları öğreneceğiz ; cv2.getTrackbarPos (), cv2.createTrackbar() vb. Demo Burada belirttiğiniz rengi gösteren basit bir uygu...

$
@hakancelik - | coogger
views 53
reply
votes

Hedefler OpenCV de fare olaylarını işlemeyi öğreneceğiz Bu fonksiyonu öğreneceğiz : cv2.setMouseCallback() Basit Demo Resim üzerinde iki defa tıkladığımız herhangi bir yere çember çizen basit bir uy...

$
@hakancelik - | coogger
views 46
reply
votes

Hedefler OpenCV ile farklı geometrik şekilleri çizmeyi öğreneçeğiz Bu fonksiyonları öğreneceğiz: cv2.line (), cv2.circle (), cv2.rectangle (), cv2.ellipse (), cv2.putText () vb. Kod Yukarıdaki tüm f...

$
@hakancelik - | coogger
views 95
reply
votes

Opencv video işlemleri Hedefler Video okumayı öğreneceğiz, video ları açmayı ve kayıte etmeyi Kamera ile video kaydı ve pencerede çalıştırmayı öğreneceğiz Bu fonksiyonları öğreneceğiz : cv2.VideoCapt...

$
@hakancelik - | coogger
views 93
reply
votes

Resim dosyasını okuma Resim dosyasını okumak için cv2.imread() fonksiyon kullanılır ve iki arguman alır. birincisi okunmak istenilen dosya ismi veya tam yolu ikicisi ise dosyanın nasıl okunması gerek...

$
@hakancelik - | coogger
views 106
reply
votes

Merhaba bu eğitim serisinde OpenCV dökümanlarına bağlı kalarak en baştan en sona doğru adım adım anlatmak amaçlanmıştır OpenCV nedir ?  OpenCV video ve görüntü işleme kütüphanesidir. C++,C,Python ve ...

$
Other topics of contents of the @hakancelik user.
Python - 5
Blocktrades - 2
Coogger - 5
Blockcoinex - 3
Cooggerup - 1
Steem-Connect - 1
Coogger-Python - 2
Python-Opencv 8
Pygame - 2
Pyttsx - 2
Sass - 4
Numpy - 2